top of page

Om vår uppfödning

Vi bedriver en liten uppfödning i hemmamiljö.

Både hon och hankatter har tillgång till stora varierande ytor med tillgång till rastgård.

Vi lärde känna rasen för 20 år sedan då vi köpte våra två första Maine Coons och har sedan dess varit förälskade i rasen, både i sättet och hur de ser ut. Vi startade vår egen resa med uppfödning 2020 då vi blev fodervärdar till vår första hona.

Vi är diplomerade uppfödare via Sverak och har genomfört Uppfödarettan och Ursa minor.

Vi följer SVERAKS hälsoprogram gällande Maine Coon och testar våra katter för HD (höfter) och HCM (hjärta). 

  • Vi parasittestar våra katter flera gånger per år via SVA för Giardia, Tritrichomonas och Cryptosporidium.

  • HCM scanning för hjärta görs enligt hälsoprogram för alla våra avelskatter.

Våran vision är att föda upp friska, sällskapliga och rastypiska Maine Coon katter.

Våra katter

Våra katter går fritt i huset och har alltid tillgång till rastgård.

Honor och hanar lever åtskilda i huset på olika ytor med olika rastgårdar. Ingen katt lever själv i huset utan har alltid sällskap av andra katter och familjemedlemmar.

Det är viktigt för oss att föda upp friska, sällskapliga, nyfikna och familjära katter.

bottom of page